Categorías
Notícias

Trastorno por Atracón

PREFERIR COMER A SOLAS POR VERGUENZA

En el Trastorno por Atracón se advierte un relación funcional entre las emociones y la sobreingesta, pues comiendo se alivia la emoción que precipitó el episodio. De forma paralela, no obstante, la plenitud abdominal genera nuevos sentimientos desbordantes que refuerzan el ciclo.

El trastorno por atracón es un nuevo trastorno alimentario que consiste en episodios repetidos de atracones de comida sin realizar mecanismos compensatorios para evitar ganar peso, como ocurre en la bulimia nerviosa. Analizamos las características clínicas (conducta alimentaria, psicopatología e imagen corporal), instrumentos de medida y tratamiento para el manejo del trastorno por atracón.

Los criterios del trastorno por atracón son:

A. Episodios recurrentes de atracones que se caracterizan por las dos siguientes condiciones:
*Comer en un corto periodo de tiempo (dos horas) una cantidad de comida mayor que la que come la mayoría de la gente en ese mismo periodo.
*Sensación de pérdida de control durante los episodios (por ejemplo, no poder parar de comer o no controlar lo que uno come).

B. Durante los episodios de atracones al menos 3 de los siguientes indicadores de pérdida de control:
*Comer más rápidamente de lo normal.
*Comer hasta sentirse muy lleno.
*Comer grandes cantidades de comida cuando no siente hambre.
*Comer grandes cantidades de comida todo el día, no planificando la hora de la comida.
*Comer solo porque está a disgusto de cómo uno come.
*Sentirse a disgusto con uno mismo, deprimido, o muy culpable después de comer.

C. Importante malestar por los atracones.

D. Los atracones son al menos de 2 veces por semana y en un periodo de 6 meses.

E. No existen criterios para la bulimia nerviosa.

Categorías
Consejos

Hábitos

Práctica habitual

Todo hábito (tabaquismo, p.e.) se construye sobre una inercia que queda impresa en la cotidianidad, integrándose en el normal desarrollo del día a día. Abandonarlo supone, por tanto, resistir a los condicionamientos que auspiciarán (generando cierto malestar) su reinstauración.


«el hábito de la lectura es muy recomendable; el hábito de fumar es muy perjudicial; la simple variación de algunos malos hábitos alimentarios puede resultar muy beneficiosa para la salud»

Categorías
Análisis-Estudios-Estadísticas

CANVIS EN L’ALIMENTACIÓ INCIDEIXEN EN EL BENESTAR PSICOLÒGIC

Hi ha evidències inqüestionables que una dieta saludable té un impacte positiu per a la nostra salut física. Però què hi ha de malalties mentals com la depressió? Poden empitjorar o millorar segons la nostra dieta?

Els estudis més recents suggereixen que si.

El 2015 un estudi publicat a la prestigiosa revista The Lancet es va tornar un punt de referència en aquest camp de recerca: va suggerir que la nutrició és per a la salut mental tan important com ho és per a la cardiologia, l’endocrinologia o la gastroenterologia.

Ara, una revisió de 41 estudis publicats durant els últims vuit anys revela que certes dietes semblen tenir un efecte positiu per a l’estat d’ànim i al contrari, que certs hàbits alimentaris pobres augmenten el risc de depressió.

Aquestes conclusions acaben de ser publicades a la revista Molecular Psychiatry.

Quines dietes ajuden i quines dietes empitjoren l’estat d’ànim?
Després d’analitzar desenes estudis de Regne Unit, França, Espanya, Austràlia i Estats Units, en què van participar unes 31.000 persones, l’equip investigador va concloure que els aliments processats i els que contenen grans quantitats de greix o sucre condueixen a la inflamació, no només l’intestí sinó de tot el cos, en el que es coneix com «inflamació sistèmica».

Segons la doctora Camille Lasalle, que va liderar l’anàlisi dels investigadors de la londinenca University College London (UCL), «una dieta pro inflamatòria pot induir a la inflamació sistèmica i això pot fer augmentar directament el risc de depressió d’una manera significativa».

«La inflamació crònica pot afectar la salut mental en transportar molècules pro-inflamatòries al cervell. També pot afectar les molècules neurotransmissores responsables de la regulació de l’estat d’ànim«, va dir Lasalle, que treballa en el departament d’epidemiologia i salut pública de UCL.

I al contrari, els acadèmics van comprovar que els que seguien una dieta mediterrània tradicional tenien una probabilitat molt menor de desenvolupar depressió, que és d’acord a l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la major causa de malaltia i discapacitat en el món.

La dieta mediterrània és un model de dieta saludable que normalment inclou molts vegetals, llegums i cereals, a més d’oli d’oliva, peix, fruita seca i carns i lactis en moderació.

Categorías
Análisis-Estudios-Estadísticas

ES DEMOSTRA MILLORES EN LA DEPRESSIÓ AMB CANVIS A L’ALIMENTACIÓ

És difícil explicar la connexió entre l’estat d’ànim i el menjar. Hi ha molts factors que poden estar involucrats i que poden entrellaçar. És semblant al dilema de què va ser primer, l’ou o la gallina?

Per exemple, estar deprimit pot causar pèrdua de gana i pot fer que algú no es tingui cura a si mateix i coma pitjor. I al contrari, és més probable que la gent que se sent plena i feliç tingui estils de vida més saludables i porti una dieta millor.

Els acadèmics van veure que els que seguien una dieta mediterrània tradicional tenien una probabilitat menor de desenvolupar depressió.
Si bé aquests matisos són certes, els acadèmics que van fer aquesta anàlisi insisteixen que el que ells van trobar va ser un vincle causal i no simplement una associació.

Segons Lasalle, «una dieta pobra pot augmentar el risc de tenir depressió ja que aquests resultats són d’estudis longitudinals que van excloure al seu inici a la gent amb depressió«.

Els estudis longitudinals són un tipus d’estudi observacional que investiga al mateix grup de gent de manera repetida al llarg d’un període de temps.

«Aquests estudis van observar com la dieta en el punt de partida està relacionada amb els nous casos de depressió«, va dir la investigadora.

Però ella mateixa accepta que encara no existeixen proves clíniques sòlides que corroboren aquest vincle causal trobat en els estudis observacionals.

Per això cal fer estudis més rigorosos i específics, com ara un assaig aleatori controlat en persones amb risc de depressió.

«Si bé és cert que una dieta saludable és bona per moltes raons, necessitem tenir més evidències abans de poder dir que una alimentació rica en fruites i vegetals pot millorar la teva salut mental», ha matisat Naveed Sattar, professor de medicina metabòlica de la Universitat de Glasgow, que no va estar involucrat en l’anàlisi de UCL.

Podria la dieta ser una forma de tractament per a la depressió?
Ara els investigadors han de posar a prova aquesta teoria, per estudiar si la dieta podria ser una forma de tractar la depressió.

Molts especialistes creuen que no hauríem de desestimar el poder de canviar l’alimentació per millorar l’estat d’ànim.
En 2017, un petit però significatiu estudi d’intervenció realitzat a Austràlia va mostrar que una dieta mediterrània modificada va ajudar significativament a molts pacients amb depressió severa dins un període de 12 setmanes.

La doctora Tasmine Akbaraly, coautora de l’estudi de UCL, creu que hi ha prou evidències com perquè comencem a considerar la dieta com una part més de la medicina psiquiàtrica.

Ella creu que els consells sobre la dieta haurien de formar part de la feina rutinari dels professionals de la salut mental .

Si bé pot haver molts altres factors importants relacionats amb els problemes mentals, com el trauma emocional o l’estrès, molts especialistes creuen que no hauríem de desestimar el poder de canviar l’alimentació per millorar l’estat d’ànim.

Categorías
Consejos

ANOREXIA Y BULIMIA: ¿COMO PUEDEN AYUDAR LOS FAMILIARES ?

En el abordaje de los TCA, dada la complejidad y multiplicidad de factores implicados, se requiere de un abordaje complejo, llevado a cabo por equipos interdisciplinarios en los cuales participan diversos profesionales: Psicólogos, psiquiatras, coordinadores de talleres, médicos nutricionistas y acompañantes terapéuticos. Esta modalidad de abordaje implica que, si bien el equipo se constituye por diversos profesionales, los mismos conforman un todo, debiéndose establecer conjuntamente objetivos desde el inicio del proceso, y trabajar e intervenir en pos de su cumplimiento (Tolosa & Ferraris Mukdise, 2016). Siguiendo a los autores, cada uno de los integrantes, aportará e informará a los demás acerca de posibles avances, mejoras, recaídas o cualquier otra conducta relevante, de manera que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en el diseño y se fijen los objetivos de manera secuencial. Los mismos, serán establecidos luego de que el equipo haya tomado “conjuntamente” una decisión con respecto a cómo se continuará el tratamiento. Se requiere que el equipo mantenga COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD a lo largo del proceso, persiguiendo objetivos comunes y privilegiando reuniones de equipo de las que el AT formará parte substancial.

El modelo cognitivo propone que el cambio que se busca en todo plan terapéutico deberá ocurrir en los procesos cognitivos. Tolosa (2015), basado en las conceptualizaciones de Fernández Álvarez (2008), establece que estos procesos son mecanismos representacionales involucrados en la perturbación y en la generación de alternativas en el sistema de procesamiento de las experiencias vividas. En lo que respecta a la denominación “integrativo”, se concibe que el abordaje terapéutico debe estar basado en principios generales, donde la organización de los diseños de intervención no se ajustan a un cuerpo teórico hermético, sino que se sostienen en hipótesis que atienden al conjunto de variables genéricas que componen la demanda y que pueden adaptarse de forma particular a cada paciente (Tolosa, 2015).

Los principios generales de intervención del proceso relacional terapéutico entre el AT y el paciente en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria refieren a:

1) Alianza Terapéutica: teniendo en cuenta las características generales de estos pacientes (elevada egosintonía, reactancia, escasa motivación y disponibilidad para el cambio) el trabajo en la conformación de la alianza es una de las tareas esenciales para que se pueda sostener el plan de intervención.

2) Estilo personal del AT: alude a los rasgos, actitudes y disposiciones que influirán significativamente en el vínculo terapéutico, es por ello que se deberá evaluar si se ajustan a las demandas de los pacientes con TCA. Tolosa (2016) se encuentra desarrollando un cuestionario denominado EPAT (Estilo Personal del Acompañante Terapéutico) en el que incluye la Función Contextual, la cual se refiere a las acciones que ejecuta el AT en relación al contexto significativo de la persona que asiste. El AT, debe valerse del registro de los factores regulares como irregulares del ambiente, ya que, de esa forma puede brindar información valiosa al dispositivo terapéutico para futuras intervenciones y/o modificaciones. El AT tiene como tarea focalizarse en los aspectos expansivos de quien padece TCA, como lo son las reglas y exigencias del contexto, con el objetivo de apreciar las estrategias y estilos de afrontamiento a la alimentación, las respuestas a estímulos facilitadores y el empleo del lenguaje organizador en relación a la imagen corporal. El registro diario de alimentación que llevará a cabo el AT, será clave en el proceso terapéutico. A partir de él, quien dirige el proceso tendrá conocimiento de las conductas que los pacientes pueden estar ejecutando en su contexto cotidiano y omitiendo de comunicarlo en sesión, o bien, pueden no estarlas registrando.

EL ABORDAJE TERAPÉUTICO DEBE ESTAR BASADO EN PRINCIPIOS GENERALES, DONDE LA ORGANIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INTERVENCIÓN NO SE AJUSTAN A UN CUERPO TEÓRICO HERMÉTICO

3) Teoría de la Mente: alude a un proceso cognitivo que permite a las personas ser capaces de predecir estados mentales de uno mismo y de los demás, lo que permite anticipar y modificar comportamientos propios y ajenos. En este sentido, el AT deberá identificar y predecir las características de los procesos atribucionales de las personas que padecen TCA, detectando el sistema de inferencias y predicciones erróneas acerca de la figura, peso y comida, que se conformarán como la tríada nuclear de la intervención.

4) Modelo Transteórico del Cambio: la meta común y el dilema a desentrañar de todo dispositivo terapéutico, y de la función del AT en especial, es la búsqueda de un cambio en la persona que se asiste. De esta forma, cobra gran relevancia las investigaciones aportadas por Prochaska y DiClemente (1982) quienes consideraron que el cambio no ocurre de manera bidireccional, sino que las personas atraviesan por un conjunto de estadios sucesivos de disposición para el proceso de cambio, que determinan las posibilidades de que éste ocurra o no.

5) La entrevista motivacional: Miller y Rollnick (1999) señalan que las personas se encuentran atrapadas por la ambivalencia, lo cual se debe resolver para continuar en el camino del cambio. Si bien el AT trabajará incentivando y guiando al paciente en la ejecución de las tareas cotidianas, lo hará con un estilo persuasivo, siendo este último quien debe exponerse y ejecutarlas, asumiendo que es el responsable de lograr los objetivos a corto y largo plazo que se han propuesto en el plan terapéutico, como así también de mantenerlos y sostenerlos en el tiempo. Es decir, que se pretende que el paciente adopte un rol activo en su tratamiento, siendo él quien tenga el papel protagónico. Por ejemplo: el AT acompañará al paciente en los momentos críticos del día en los cuales atraviese por altos montos de ansiedad debido a la exposición a la comida brindando recursos de afrontamiento activos, pero evitará adoptar un rol dogmático o autoritario sobre cómo la persona debe afrontar dicha experiencia. De esta manera, es importante que el AT genere un atmósfera positiva para el cambio, validando el esfuerzo del paciente por lograr los objetivos.

SERÁ QUIEN SE ENCARGUE DE QUE EL PACIENTE PONGA EN PRÁCTICA LOS PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS EN LAS SESIONES, DE MANERA QUE LOGRE LA HABITUACIÓN Y APRENDIZAJE EN SU CONTEXTO COTIDIANO

Discutir en qué momento es oportuna la inclusión de AT en el dispositivo, se evaluará según la gravedad del caso. Se deberá preparar al paciente, debido a que no suelen aceptar el trabajo con AT, al ser visto como un agente intrusivo que obligará al paciente a alimentarse (Tolosa & Ferraris Mukdise, 2016). Una vez aceptada su inclusión, se convierte en un facilitador del proceso que interviene en espacios más próximos al paciente, operando como un alojador de las dolencias y ayudando a la detección de dificultades, posibilitando el sostenimiento del tratamiento con mayor facilidad. Se debe buscar la vía de acceso más permeable, siendo la primera fase (reducción y mejoría de la conducta sintomática y normalización de los hábitos de alimentación), en la cual se hace sumamente necesaria su inclusión y se pretende que acompañe y haga un seguimiento regular y constante de las conductas, emociones y pensamientos de los pacientes. Asimismo, hará énfasis en la generación de habilidades para la resolución de problemas y en el entrenamiento de habilidades sociales y de comunicación, fuera del contexto de la sesión terapéutica. Será quien se encargue de que el paciente ponga en práctica los principios y herramientas adquiridas en las sesiones, de manera que logre la habituación y aprendizaje en su contexto cotidiano.