OBSESIONES

OBSESSIONS

obsessions-psicoleg-valènciaUna obsessió és una idea, imatge o impuls que s’experimenta com “intrusiu”, i que la persona intenta suprimir.
L’obsessió no és voluntària, sinó que és viscuda per la persona com una cosa que envaeix la seva consciència.
La persona no desitja que aquesta obsessió aparegui, ben al contrari, es resisteix a ella, tracta de lluitar amb ella.
Per contra, una compulsió és una conducta (o en ocasions una “acció mental”) repetitiva que s’efectua com a resposta a una obsessió i d’acord a unes regles.
La compulsió es fa per prevenir un desastre o un dany.
Un trastorn obsessiu-compulsiu s’origina de la següent manera: 
Algunes persones són vulnerables a interpretar certs pensaments com una “indicació” que són “responsables de DANY” que els hi pot passar  a ells mateixos o a altres. Això es deuria a haver estat sotmesos a determinades pràctiques de criança en les que es posés molt d’èmfasi en la responsabilitat personal i també a certs determinants genètics. Aquesta sensibilitat especial hauria donat lloc a la formació d’una sèrie de pensaments erronis que comencen a actuar quan es produeix un incident crític.
El tractament del TOC que realitza un psicòleg té com a finalitat reduir o eliminar la intensitat / freqüència dels símptomes obsessius i / o compulsius i el malestar associats a ells. Un segon objectiu és desenvolupar en el subjecte una sèrie d’habilitats per afrontar les seves obsessions i compulsions.