LUTO

DOL

duel-psicoleg-valènciaEl dol és una etapa que travessem  quan perdem algú o alguna cosa que és molt significatiu per a nosaltres.
Durant el dol, es passa malament, es pateix.
No obstant això, aquest sofriment és necessari i terapèutic, ens ajuda en el procés de superar la pèrdua.
Durant el dol és normal plorar, desesperar-se, aïllar-se, enfadar-se i tenir trastorns gastrointestinals o musculars. El millor és no intervenir terapèuticament en el dol i deixar que les persones properes acompanyin a la persona afectada en el seu procés i li permetin que aflorin les seves emocions.
No obstant això, hi ha dols que es compliquen i sobre els que sí que ha d’actuar un psicòleg: dols que s’allarguen més del que és habitual i que no deixen que la persona es posi de nou de cara a la vida, dols retardats que apareixen quan un ja no s’ho espera, o dols excessivament intensos.