HIPOCONDRIA

HIPOCONDRIA

hipocondria-psicoleg-valènciaLa hipocondria és la preocupació o la convicció de patir una malaltia greu a partir de la interpretació personal de símptomes somàtics.
La preocupació persisteix malgrat les exploracions i explicacions mèdiques apropiades i provoca un intens malestar que interfereix amb la nostra vida quotidiana.
L’objectiu del psicòleg en realitzar el tractament de la hipocondria és: tornar a la persona que la pateix el control sobre les emocions i les conductes relacionades amb la seva salut; poder acudir al metge sense ansietat, quan la situació mèdica ho requereixi; poder escoltar notícies de malalties sense angoixar-; viure amb tranquil·litat sense notar constants canvis físics que ens inquieten.