HABILIDADES SOCIALES

HABILITATS SOCIALS

habilitats-socials-psicoleg-valènciaEls psicòlegs definim les habilitats socials com “la capacitat per interactuar amb els altres d’una manera determinada que és acceptat o valorat socialment i, al mateix temps, personalment beneficiós o mútuament beneficiós” (Slaby, 1977).
Aquestes habilitats socials s’aprenen de manera natural des de la infància, veient com actuen els altres i intentant repetir-ho, i tendeixen a provocar reaccions positives per part dels altres, amb la qual cosa es veuen reforçades.
No obstant això, en ocasions, els pares i models d’infància no són capaços de transmetre aquestes habilitats perquè ells mateixos no les tenen desenvolupades, de manera que el nen no pot observar ni exercitar-les.
La tasca del psicòleg consisteix a ensenyar i entrenar a la persona a que pugui:
Expressar el que sent de manera adequada, rebutjar peticions a les que no desitja accedir, preguntar informació sense sentir-se inferior, saber fer i rebre compliments, expressar emocions positives i negatives , fer i rebre crítiques, iniciar converses i gestionar-les de manera adequada, etc …