ADICCIONES

ADDICCIONS

addiccions-psicoleg-valènciaEl psicòleg distingeix entre els conceptes d’ús, abús i dependència d’una determinada substància a una determinada activitat, atès  que hi ha addiccions químiques i addiccions no químiques.
L’ús d’una determinada substància o d’una  determinada activitat, implica una relació que per la quantitat, freqüència o implicacions,  no genera problemes en la persona que el  realitza. L’abús comporta la presència de  conseqüències negatives de l’ús de la substància o activitat. La dependència  implica que la persona prioritza el consum de la substància o l’exercici de l’activitat .
A altres coses o persones importants i rellevants en la seva vida.
La depenencia pot ser tant psicològica com física. Les addiccions químiques  més freqüents són: tabaquisme, alcoholisme, addicció a drogues de disseny,  cocaïna, fàrmacs, marihuana. Les addiccions no químiques més freqüents són:
Noves tecnologies, joc patològic, addicció al sexe.
Un psicòleg especialitzat, pot ajudar en el procés de superar una addicció,  ja que resulta rellevant no només abandonar el consum o la pràctica de  l’addicció, sinó també entendre per què ha arribat a ocórrer per evitar recaigudes en un futur.